.
TERMINLISTE  2011- 2012Vårturnering 31.03 - 05.05.  5 kvelder - 4 tellende

A - B og C pulje  Plasssiffer 4-3-2-1 i hver pulje
Sammenlagtpremiering singel til de 6 beste plasssiffer sammenlagt
---------------------


Sommerbridge 12.05 18.8  15 kvelder - 10 tellende

Sammenlagtpremier for singel   1-2-3  premie Kr 400 / 300 / 200

Kveldspremie for beste par (vin)  Trøstepremie par trekkes  (vin)

Spill med hvem du vil og hvor mange ganger du vil

-------------------------


Høstturnering 25.08 03.11   11 kvelder - 7 tellende

1 plass 800  2 plass 600  3 plass 400 + trøstepremie par trekkes (vin)

Viss 8 bord i gjennomsnitt vert det vinpremie til 4 plassen    

--------------------------- 


Kveldsturnering 10.11 17.11 24.11

Åpen for forslag fra medlemmene Singel Monrad annen?

---------------------


MP-treffen 01.12  Forbundspremiering

---------------------------


Julebridge 08.12 15.12 og 22.12

Åpen.  Styret informerer 3.12

Premiering

-------------------------------


Kveldsturnering Torsdag 29.12 

Premiering

-------------------------------


2012.

Klubbmesterskap 05.01 22.03  12 kvelder  8 tellende

Premiering sammenlagt

-------------------------


Åsmøte m/ kveldsturnering 29.03

Premiering

---------------------------


I styremøte 10.06.09 ble det vedtatt  at  det er ingen krav til fast makker for sammenlagtpremiering.

Det vil si at en spiller som har spilt med forsjellige makkere kan vinne (halv premie av par)

For å telle med som makkerpar må en spille minst halvparten av tellende kvelder med samme makker

Følgende vedtak ble vedtatt i styremøte 03.03.2010  Spillere uten sin faste makker danner par for kvelden.
Spiller som stedfortr. for einannan. Oppnådd resultatet  teller sammenlagt for begge de faste parene.
Dersom et fast makkerpar splitter seg,vil dårlegste resultat telle sammenlagt for paret.
Spillere som har makker fra spittet par som stedfortreder.Teller som vanleg stedfortreder.SparTi, 4. februar 2012