Jo Arne Ovesen og Ingunn Uran vant festivalpriser

SKEIDARPRISEN

Under Norsk Bridgefestival ble det kåret en festivalpris for beste spill, og en journalistpris til den som publiserte spillet. De prisene gikk henholdsvis til Jo Arne Ovesen og Ingunn Uran.  Ingunn spilte med Jo Arne og likte godt hva hun så da pris-spillet forekom. Det førte til at hun skrev en god artikkel som ble nominert for en mulig pris - og vant! Nyheten er publisert flere steder, men vi tar det med her i bloggen også hvor NBP sin pressemelding og Urans artikkel sakses.


God oversikt og fin spilleteknikk ga Ovesen Skeidarprisen

Norsk Bridge Presse (NBP) sin pressemelding: 

NBP har inngått et samarbeid med møbel- og interiørkjeden SKEIDAR som sponser årets pris med gavekort hos Skeidar til en verdi av kr. 3.000 til spiller og kr.1. 500 til journalist. Årets jury har bestått av Thor Erik Hoftaniska, Kristoffer Hegge og Knut Kjærnsrød (leder). Juryen har valgt å dele ut Skeidarprisen for beste spill på Norsk Bridgefestival 2019 til Jo-Arne Ovesen, journalist var Ingunn Uran. Spillet ble omtalt i bulletin nr. 3.

Juryens begrunnelse:

«Spillet er teknisk godt gjennomført og leder fram til en sluttposisjon som slett ikke er dagligdags kost for de aller fleste. Spillefører viser dessuten god oversikt ved å kreve resten med fem kort igjen. I tillegg har journalisten gjort en god jobb med rapporteringen.»

Her følger artikkelen skrevet av Ingunn Uran:

Generalsekretæren blir skvist

Av Ingunn Uran   

I runde 3 av NM Mix Par møtte vi generalsekretæren Allan Livgård med makker Maja Rom Anjer.

Etter sparinnmeldingen unngikk vi 4H som (nesten) alltid går beit. Sluttkontrakten 3NT var allerede et godt utgangspunkt for en solid pluss, men Jo Arne Ovesen så tidlig at Nord ville få det svært tungt da ruter 4 i utspillet indikerte at syd satt med lengde i spar og ruter. .

Ruter ut til K og spar10 tok seg av to første stikkene. På den andre runden spar kastet generalsekretæren ruter 9. Syd kunne brutt skvisen med å spille to ganger kløver, men det var ikke så lett å se så tidlig i spillet. Aktuelt ble fortsettelsen ny ruter som gikk til A mens bordet saket en liten hjerter.

Nå satte Ovesen seg godt til rette i stolen mens han skottet bort på generalsekretæren som vred seg litt der han satt.

Tredje runde spar måtte syd stikke, ellers godspilles bare et hjerter-stikk. Nå kom hjerter Q i skift og Kongen vant stikket i bordet. Kløver til K, spar Q og ruter Q ble innkassert.

Sluttposisjonen var følgende:


Hva skulle generalsekretæren i Nord kaste da ruterdame ble spilt fra hånden med avkast av en hjerter hos vest? Spillefører Jo-Arne Ovesen hadde oversikt, han la opp korta og claimet 11 stikk for +83.

Her er Ingunn Uran spillefører ved en annen anledning. I Drammen både spilte hun selv og var suksessfull journalist!

 

For vanskelig?

Dette spillet ble for vanskelig for meg under en turnering i Australia i forrige uke. Og det skal vel en litt for stor dose «double-dummy play» (åpne kort) for å løse denne oppgaven? For mange var det vanskelig å se den vinnende planen selv med åpne kort.

Når det meldes (for) hardt må det spilles godt, dette er et godt eksempel. Mange meldte lilleslem i spar som N/S etter at vest hadde sperret med 3 ruter, og øst støttet ruteren. 

Selv ble jeg spillefører i 6 spar som nord og fikk ruter 9 ut fra øst til esset. Så to runder trumf som viste at vest hadde en trumf og øst to trumf fra start.

Hvilke sjanser er det?

Vinnersjansen(e) er små må det medgis. Til N/S sitt forsvar kan sies at om en av dem hadde hatt hjerter 10 ville det vært en ren 50% sjanse, hjerterfinessen.

Her er det en hjertetaper selv om vest skulle ha kongen, mellomkortene er ikke gode nok. Jeg så en annen sjanse i hjerter, at øst hadde 10-9 dobbel. Det er langt fra umulig å finne hjerter konge tynt tredje hos vest siden han jo allerede hadde vist singelton spar.

Hva om vest har kongen singel i hjerter?

Da er det selvsagt best å legge ned hjerter ess. Men sitter vest med kongen singel har likevel øst en stopper i fargen med 10-9-6-4. Bare prøv selv. Øst kan etter hjerter ess som feller kongen hos vest dekke både åtteren og senere dekke syveren fra nord og vil til slutt vinne hjerterstikk for sekseren. Sannelig sjelden at en sekser er et nøkkelkort i en slem!

Om nord eller syd hadde hatt hjerter 6 (!) ville kongen singel i hjerter hos vest vært nok ved å legge ned esset og senere dobbelfiske østs 10-9-5-4. Det er imidlertid ikke særlig stor sjanse for singel konge hos vest heller, for da har vest singelton i begge majorfargene. Det ble derfor til at jeg dro hjerter dame i håp om å finne 10-9 dobbel hos øst. Etter det var det ingen mulighet for tolv stikk lenger siden det faktisk satt slik fra start:


Det beste hjerterspillet er altså slik det sitter å legge ned esset. Som sagt har øst fortsatt en stopper, og det ser ut til å måtte bli en taper i kløver også i tillegg til hjertertaperen. Men det går faktisk bra ved hjelp av et vakkert innspill.

La oss si spillefører etter to runder trumf spiller hjerter ess og her kommer altså kongen deisende fra vest. Så fortsettes med hjerter 7 eller 8 som øst dekker, og syd vinner med knekten. Syd sin lille ruter trumfes hos nord. Så innkasseres kløver ess. Deretter spilles resten av syd sine trumf, og før den siste ser det slik ut (kun N/S og øst sine kort er da interessante):


Dette sluttposisjonsdiagrammet er basert i at det har kommet kløver konge i utspill. Posisjonen blir den samme med ruter ut og den beskrevne spilleplanen (ned med hjerter ess osv...), bare med den forskjell at uten kløverhonnør i utspill har øst K-Q i kløver i firekorts-posisjonen. Det hjelper han ikke i det hele tatt.

På spar konge kastes en kløver fra nord. Øst må holde to hjerter. Han må altså kaste en kløverhonnør (hvis han har igjen K-Q), eller som her kaste kløver 7. Hvis han kaster hjerter blir det jo to hjerterstikk til spillefører. Øst er ferdig og moden for innspill.

Øst kaster altså i diagramsituasjonen en kløver og får så for sin nå single kløverhonnør før han må avslutte fra 10-6 i hjerter til spilleførers kombinerte saks, Q-5 hos syd og 7-3 hos nord. Spiller øst med to kort igjen hjerter 10 stikkes, og syveren står. Om øst spiller hjerter 6 legges lavt fra syd og nords syver gir stikk.

Som jeg spurte i overskriften: dette er vel litt for vanskelig (?), og kanskje heller ikke helt med oddsen (?) siden hjerteren må sitte akkurat slik, og øst må dessuten ha begge kløverhonnørene også for at det skal går bra. Jeg liker (etter å ha gått beit) å tro at 10-9 dobbel i hjerter hos øst er en større sjanse, men det hjelper ikke i regnskapet...Og for all del, det hadde vært vidunderlig å få hjem den for harde slemmen på denne måten.

Etter å ha bommet hjerterspillet så du ut til å bli to bet, for da kan det bli to hjertertapere. Men det ble i alle fall det samme innspillet (på et vis) mot øst for elleve stikk som faktisk var verd 2 IMP, -50,  mens spillefører i 6 spar ved det andre bordet gikk to bet (-100).

 

Kostbart svingspill

Denne uken er mange australske og newzealandske spillere samlet i vakre Coffs Harbour, Australia, et sted som egentlig er «in the middle of nowhere» mellom storbyene Brisbane og Sydney.


Hundrevis av bridgespillere koser seg i Coffs Harbour (Australia) denne uken

Coffs Harbour Congress startet med Swiss Pairs, parturnering med IMP-scoring. Det er etter min mening den mest tilfedige turneringsformen, spesielt i store felt hvor nivået er ujevnt (her var det 126 par i åpen klasse i den første turneringen). Du får uforholdsmessig godt betalt for standard utganger og slemmer, og kan bli brutalt behandlet om motparten gjør det riktige i de store spillene. Og du har ingen lagkamerater som kan redde deg, «lagkameratene» er på et vis alle parene som sitter motsatt retning, og gjennomsnittscoren de får til er sjelden i nærheten av det som kanskje dine motspillere fikk til. Men dette slår selvsagt begge veier. Det blir dog en stor fordel å sitte med kortene. Svært mange liker turneringformen likevel. Det har en sjarm og gir flere par en sjanse til å vinne kamper. Om de lykkes i ett eller to store spill kan kampen være vunnet selv om de kanskje blir utspilt i mange mindre viktige spill (færre IMP i sving).

Her er et skremmende svingspill fra siste runde på torsdag.


La oss si du åpner med 1 hjerter og nestemann sier 2 hjerter – Michaels Cuebid. Dvs. nord har minst 5-5 i spar og en minorfarge. Makker sier 2 spar – overmelding av nords spar – og det er såkalt cueraise (god løft) som viser hjerterstøtte og minst invitt til utgang. Syd sier 4 spar og det er din tur.

Hva ville du meldt?

Jeg synes et hopp til 6 hjerter er en praktisk og god melding. Slem må ha en bra sjanse, og om det skulle stå i 7 hjerter er det uansett vanskelig å finne ut det med sikkerhet.

Før du skal ta stilling til hvordan spille 6 hjerter som syd dobler: hva ville du spilt ut mot 7 kløver om syd stamper i 7 kløver over din 6 hjertermelding? Ruter ess, kanskje?

Tilbake til din slem. La oss si du får spille 6 hjerter etter at syd dobler deg. Her er hva du ser idet nord spiller ut spar ess:

Du trumfer og spiller trumf. Det viser seg at nord har to trumf.

Hvordan spiller du ruteren?

Syd har minst tre ruter, for nord har jo vist minst ti kort i de sorte fargene. Derfor må det nok være klart beste sjanse å spille på at syd har «alt» i ruter, han har ofte alle fire, og hvis han har tre bør du også ta dobbelfinessen. Du bør dra knekten, faktisk, og la den seile. Det blir kun galt om nord har damen singel. Hvis du starter med ruter ess i fargens første runde ruter blir det bet slik det satt, med en rutertaper og en taper i kløver:

Dobbelfinessen i ruter er egentlig temmelig markert. Ved å løse ruteren uten taper blir det en fet +1660, noe som skjedde ved flere bord.

En haug med vestspillere gikk bet i 6 hjerter doblet, og mange gikk bet i 6 hjerter udoblet. Men med slik vanvittig fordeling skjedde mye annet rart også. Selvsagt var det en del doblede sparkontrakter på forskjellig trinn, og det varierte fra +500 til +1100 for Ø/V.

Syd ville i stedet for å stampe i 6 spar, eller doble 6 hjerter skutt gullfuglen om han i stedet meldte 7 kløver. I alle fall om ruter ess kommer i utspill!

Da har syd sjansen for et riktig kanonspill. Utspillet trumfes fulgt av trumf til esset. Så nok en ruterstjeling, og sparknekt får seile (vest er markert med kort spar, trolig renons). Finessen gjentas, så spar til kongen, nok en ruterstjeling og spar ess gir avkast for den single hjerteren. Deretter er det bare å kryss-stjele, og 7 kløver doblet vinnes! Det skal med andre ord ikke så mye feiltråkking til for at dette spillet gir en sving på mer enn 3000 poeng!

Rykter...og facts

Det har kommet noen meldinger til meg angående ryktene om Zimmermanns lag som ble omtalt her i bloggen. Noen sier at også Frank Multon ikke blir med videre, av samme grunn som at Helness-Helgemo ikke er aktuelle for spill for Sveits. Uten å ha studert WBF sine karanteneregler for skifte av nasjon har jeg bragt på det rene at det visstnok er 10 års karantene hvis man ønsker å skifte nasjon for andre gang. Det gjeldre franskmannen Multon på samme vis som Tor Helness og Helgemo som i så fall ville skiftet til en tredje nasjon. Og det er helt uaktuelt med ti års karantene. Å gå tilbake til den opprinnelige hjemnasjonen gir ikke samme lengde på karantenen. Det trodde jeg var to år, noen hevder det er tre år også hvis man "flytter" til sitt hjemland.

At Zimmermanns mangeårige partner Multon ikke blir med er vel opplagt hvis det dreier seg om ti års karantene, men det er overraskende at Zimmermann ikke velger en løsning så han får spilt med han i fortsettelsen. Dessuten har det stått enkelte steder at laget blir som vi her antydet, med de to nederlenderne, to polakker og Zimmermann OG Multon. Hvordan det skal gå til vet ikke jeg med den ti-årsregelen...

Hva som er rykter og hva som er fakta, og hva det til syvende og sist blir til får vi vente og se. Men at Helness-Helgemo kan være aktuelle for Norge igjen er i alle fall en reell mulighet. 

Rykter, bløffmeldinger og annet fanteri

Det har gått noen rykter om endringer for Pierre Zimmermanns profflag som i noen år nå har representert Monaco. Tor Helness og Geir Helgemo har vært fast inventar på laget, men det har vært utskiftninger, bla. da italienerne Fantoni-Nunes ble grepet i juks.

Nå antyder ryktene, også i noen publiserte artikler online, at Zimmermann skal endre på både laget sitt og også på hvilken nasjon de skal spille for. Intet er verken benektet eller bekreftet 100% så vidt jeg vet, men det blir etter det som sies Sveits, Zimmermanns opprinnelige hjemland for laget hans nå.


Pierre Zimmermann på flyttefot?

Ryktene sier også at Helgemo-Helness ikke blir med videre. Erstatterne blir visstnok nederlenderne Sjoert Brink og Bas Drijver, lag Zimmermanns motstandere og overmenn i Spingold-finalen i Las Vegas forleden.

Som følge av dette har Monaco trukket seg fra Bermuda Bowl som går i Kina i september. De var kvalifisert via EM i fjor, men nå skal Polen som akkurat ikke kvallet spille i stedet for Zimmermanns lag, Monaco.

Hva betyr dette i tiden fremover for Helness-Helgemo?

Mest sannsynlig vil det gå kun kort tid før de er hyret av en annen sponsor, men de kommer neppe til å spille for Monaco lenger. Kan vårt tidligere ankerpar på landslaget komme tilbake for Norge?

Hvorfor ikke?

Det tror jeg de aller fleste ville likt, og det vil i så fall forsterke landslaget. Selv tror jeg det norske mannskapet i VM (Bermuda Bowl) senere i høst har medaljesjanser og til og med kan vinne hele greia om alt klaffer. Likevel er det trolig slik at medalje- og gullsjanser vil bli ytterligere styrket om Helness-Helgemo blir med for Norge igjen i fremtiden.


Kommer det norske flagget på disse guttas brystkasser igjen?

Årene før Helness-Helgemo ga seg for Norge var storhetstiden vår som kulminerte med norsk gull i VM og EM (2007 og 2008). Norge kvallet til VM i 2009, men så kom en lang mørketid, fire VM (Bermuda Bowl) ble spilt uten at Norge var kvalifisert.

Det ser ut til at pila peker oppover igjen. Norske spillere har gjort det skarpt i mange internasjonale turneringer de siste årene. Norge vant siste EM for nasjonslag og er blant favorittene i VM i Kina til høsten. Vi har dessuten fått opp et meget sterkt ankerpar igjen, Brogeland-Lindqvist som regnes blant de beste parene i verden. Det er en solid norsk spillerbase med spillere på internasjonal nivå bak dem. Om Helness-Helgemo skulle komme tilbake å spille for Norge ville vi stilt med to par som regnes helt i den ypperste verdenstoppen, og da ville det vært grunn til å håpe på mange flere medaljer i årene som kommer.

Foruten Zimmermann selv og hans faste makker Franck Multon og det nevnte nederlandske paret blir polakkene Gawrys-Klukowski med Zimmermann videre, skal man tro det som sies og skrives. Klukowski har kommet fort og knallsterkt inn i verdenstoppen og er fortsatt kun i tyveårene. Gawrys er en veteran som har vært i verdenstoppen i rundt 40 år, eller kanskje mer.

Selv husker jeg Gawrys fra mange europeiske turneringer på 80 og 90-tallet. Et minne er fra EM for par i Roma i 1995 hvor han spilte med en enda eldre herremann, Lasocki som fortsatt er med og spiller seniorbridge for Polen. I 95-mesterskapet i Roma var de fullstendig overlegne med resultater som nesten er umulige, et snitt langt oppe på 60% tallet i en så lang og sterk turnering er nesten uhørt og uvanlig i internasjonal bridge. De hadde flere sesjoner over 70%. Normalt i slike lange og tøffe turneringer er vinnerscoren godt under 60% i snitt, og enkelte ganger vinnes med bare rundt 55-56%. Dette er ikke ment som noen påstand om at noe muffens foregikk, de har jo alltid vært fantastiske spillere. Selvsagt kan de ha hatt den perfekte turneringen hvor alt gikk veien for dem hver dag i hel en uke.

Selv spilte jeg med Geir Helgemo i Roma den gangen i ’95. Vi scoret bra, men kunne aldri ha vært i nærheten av vinnerscoren selv om vi hadde gått på vannet. I et litt for krampaktig forsøk på å vinne medalje mot slutten droppet vi en haug med plasser, men ett minne fra en runde mot et annet polsk par sitter godt i minnet.

En annen polakk som senere har blitt ekskludert fra WBF gjorde det også bra i den turneringen, Cesary Balicki. Han spilte ikke i akkurat den turneringen med sin senere faste makker Zmudzinski (et makkerpar som ble grepet i juks), men en annen polsk landslagsspiller. De kom til bordet med en svær hale med bakspillere. Det var en god del som satt bak oss også, det er det alltid når Geir Helgemo spiller. Så dette var et oppgjør med intens stemning.


Det kan jo være aftig å bløffe av og til?

Liker du bløffmeldinger?

Det gjør ikke jeg.

Min oppfatning er at psykiske meldinger er veldig overvurderte. Det kan være morsomt av og til, og skaper sving. Det kan godt gå bra, men det er en hake ved det selv om det lykkes i noen spill, for det vil uvilkårlig skape en viss usikkerhet i makkerparet. Makkeren til en frekvent bløffmelder vil aldri kunne vite om bløfferen faktisk har det han sier han har, eller om det er bare vas, og han kan jo være utstyrt med de riktige kortene for sin melding også noen ganger! Så snart som makkeren til den frekvente bløfferen begynner å forstå hva som foregår de fleste gangene det bløffes begynner det fort å bevege seg over i en uetisk gråsone, det blir som om makkerparet har hemmelige avtaler.

Det kan gå flere år mellom mine bløffmeldinger. Men mot Balicki og hans makker syntes jeg som var den soleklart minst profilerte spilleren ved bordet at det oppstod en drømmesituasjon, utstyrt med disse usle bladene:

Geir var giver, og vi var i gunstig sone. Det gikk to passer til meg. Hva ville du meldt, og i så fall hva, om du da ikke bare passer som selvsagt ikke kan kritiseres med 1 HP?

Svake 2 hjerter, kanskje? Det kan neppe gå veldig galt, men det ikke noen veldig stor oppside heller.

Kanskje tråkke til med en «syk» 1 grand? Det kan lykkes, men det kan også gå fryktelig galt om makker har en vanlig 9-10 poenger. Han har jo ingen grunn til å forstå at det er ugler i mosen.

Jeg tenkte at her må jeg må gripe sjansen og finne på noe, dette er en «chance of a lifetime», liksom. Og det er jo ganske sannsynlig motparten har slem i kortene. Så jeg åpnet med 1 spar. Det beste er hvis de har en fet sparkontrakt, men en annen fordel med å bløffe med sparmelding er at om makker har en haug med spar og er med og støtter har jeg i alle fall litt stikkpotensiale med singelton og tre trumf.

Eller? Nei, det var ikke særlig stikkpotensiale, det skal være sikkert…

Over 1 spar gikk det dobler fra Balicki, og Helgemo støttet ja, men han løftet kun til 2 spar. Det så ikke så dumt ut, men så doblet nestemann og det gikk pass fra meg. På den andre siden av skjermen gikk Balicki i en kjempeboks, han tenkte flere minutter. I de minuttene ble jeg mer og mer skjelven og tenkte at om det nå går pass rundt blir det tidenes rødeste fjes på meg som trolig har dummet meg ut for evig tid. Å spille 2 spar doblet uten verdier og trolig en 3-3 tilpasning vil neppe gå særlig bra.


Skal jeg spille 2 spar doblet, kanskje?

Da trauet kom tilbake under skjermen kom imidlertid tidenes overraskelse: Balicki hadde meldt 6 hjerter, pass fra både makker og nestemann! Fra meg kom med en litt skjelvende hånd passlappen raskt på bordet. Den kontrakten gikk ikke bra da de var i slem på 4-1 tilpasning!

Motspill mot 6 hjerter høres bedre ut!

Polakkene hadde hatt en gedigen meldemisforståelse med hensyn til doblingen av 2 spar. Han ene trodde de hadde hjertertilpasning. Han som hadde svarsdoblet mente han hadde vist en minororientert hånd. Han hadde singel hjerter, og trodde åpenbart at makkeren som hoppet til 6 hjerter måtte han en monsterhånd med lang, solid hjerterfarge.

Slik som kortene så ut sammen kunne de vinne 7 grand, 7 kløver og 7 spar (!). Med andre ord ville min 2 spar doblet endt med null stikk hvis det hadde blitt kontrakten. Men de gikk i stedet tre bet i 6 hjerter, og takk for det…

Allerede da blindemann kom opp ropte spillefører på turneringsleder. Han så de hadde syv fete spar til sammen og forstod noe måtte være galt, og han var ikke særlig fornøyd med kontrakten han skulle spille. Det kom en polsk (!) turneringsleder til bordet, og han fikk referert meldingsforløpet før han gikk rundt og så på kortene våre. Så sa han det vanlige, «spill videre og tilkall meg etter spillet» før han forsvant med det jeg sverger på var et lite smil om munnen. Da han etter spillet kom tilbake spurte han Helgemo om jeg hadde bløffet tidligere i turneringen, noe Geir avkreftet. Resultatet stod selvsagt, og alt var greit. Det var litt mumling og småfliring blant bakspillerne, og ved bordet gikk det voldsomt i polsk den andre veien. Geir kom raskt under luka og sa med steinansikt til meg, selvsagt på norsk: «Jeg har lyst til å gapskratte, men vi venter med det til vi er i baren etter sesjonen».


Geir H: Vi skal flire, ja, men litt senere...

Jeg bløffet ikke senere i turneringen, og heller ikke før det hadde gått veldig mange år.

NM MONRAD LAG avsluttet festivalen

Det siste mesterskapet under festivalen i Drammen var NM Monrad Lag. Den turneringen ble vunnet av lag BOEK med Bjørn Olav Ekren og de tre ungdommene Christian Bakke, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen. De var bare vel 3 VP foran Fram Larvik som ledet etter første dag. Spillerne på sølvlaget, Tom Johansen, Lasse Aaseng, Martin Andresen og Arve Farstad kan med såpass liten margin opp til toppen sikkert finne flere spill som ville vært nok til å ta seieren, som man sier, men sannheten er at lag BOEK var klart foran mot slutten og vant til tross for et stort tap for 4XL i siste kamp. 4XL ble nr. 4 like bak bronseplassen som ble besatt av Noe Rusk med Aksel Hornslien, Siv Thoresen, Jo Arne Ovesen og Terje Lie.


(Kan ikke se Ekren på bildet som er "lånt" fra bulletinen, men veteranen på laget var absolutt med å bidro til seieren!)

Hele resultatlisten , spillstensiler og butler finner du her.

På butleren var Per Ove Grime og Cato Sundeng det beste paret med +1,78 IMP i snitt pr. spill. De spilte alle 14 rundene. Foran dem var en enkeltspiller, Morten Pettersen (spilte fem runder).

Det er et slags ordtak som sier "Når man har løpt og løpt for å komme seg på bussen så slutter man å løpe når man er ombord"

Det var kanskje litt tilfellet for laget som vant Monraden? I alle fall var innsatsen ikke den beste i dette spillet helt mot slutten i siste kamp, hvor altså seieren var så godt som sikret uansett:


Lag BOEK sitt Ø/V-par kom galt ut her da de endte i 6 spar som gikk tre bet.

Ved det andre bordet synes jeg Allard-Jensen meldte enkelt, logisk og godt. De endte i 6 ruter som er en veldig god slem. Den er nedlegg om ruteren er uten taper (kongen i saks), og selv om det er trumftaper kan sparfargen være uten taper. Meget gode sjanser.

Hvis en skal tro det som ligger i BBO fila (det hender operatørene feiler) så ble slemmen vunnet etter et svakt motspill. Det ser som sagt ut som om det er bet i slemmen slik det sitter med en taper i trumf og en i spar. 6 ruter kan dog vinnes om sitsen leses korrekt. Spillefører må plassere nord med all sparen og kløver konge.

La oss si det kommer hjerter ut. Spillefører tar ruterfinesse og får mer hjerter på seg. Nå blir det bet om han går for en enkel sparfinesse som trolig er beste sjanse. Hvis han av en eller annen grunn får troen på at nord har alt i spar, minst fire stykker (husk nord viser seg å ha singel ruter) kan han skvises siden han også har kløver konge. I forskjellige varianter kan spillefører komme til en sluttposisjon omtrent som dette:


Merk at spillefører må kaste to spar hos vest for å få plass til kløver dame hos blindemann, og det kortet er den ene  trusselen mot nord. Den andre trusselen er ikke spar knekt, men østs tredje spar!

På hjerter til esset er nord ferdig. Syd har ingenting å hjelpe til med. Om nord kaster kløver konge tar selvsagt spillefører for damen før han avslutter med to sparstikk. Hvis nord holder kløver dame går sparen, og spillefører vinner det siste stikket for spar 9, eller mer artistisk hvis han vil, for spar 5.

Festivalkonge og prinsesse ble kåret basert i mesterpoeng. Øyvind Saur var i tet i den konkurransen etter fine resultater gjennom uken, men Tor Eivind Grude smatt forbi til slutt ved hjelp av seieren i lagturneringen.

Mia Eline Statle ble festivalprinsesse.

Da er i prinsippet sesongen over, men det går ikke lenge før det braker løs med bridgeturneringer igjen. Og det er heller ikke lenge til VM hvor det skal bli veldig spennende å følge de norske lagene.

Neste år skal bridgefestivalen spilles på Lillehammer hvor det var suksess-festivaler i en mange år på rad. 

NM MONRAD LAG, første dag

I denne siste hovedturneringen under Norsk Bridgefestival har de 75 lagene spilt to av tre sesjoner. Fram Larvik har tatt ledelsen med Lasse Aaseng, Tom Johansen, Martin Andresen og Arve Farstad. Hele listen med butler og spillstensiler finner du her. 

I runde 6 (av 8 runder fredag) møtte lederlaget laget som kaller seg "Noe rusk" (Ovesen, Thorsen, Hornslien og Lie) som ligger på 2.plass før innspurten lørdag. Fram Larvik vant med 5 IMP, men tapte dette spillet hvor det er et ekkelt valg for spillefører.

 

Det var standard å være i 4 hjerter, og nesten like standard at øst spilte ut spar knekt. 

Hvordan spiller du?

Det du vet er at spar knekt normalt er fra kortfarge fordi du selv rår over spar 10. Noen ganger kan utspillet være fra dobbelton, men mest sannsynlig er det singelton spar. Dermed har spillefører to mulige spilleplaner siden det kun er to tapere utenom trumfen. Du kan ta sparfinessen og vinne elleve stikk om den går. Alternativt kan du spille hjerter ess og mer hjerter. Det er for best mulig å unngå at øst skal få stjeling om vest kommer inn. Hvis hjerterfinessen ryker vinner forsvaret det stikket, to minor ess og en (minst) sparstjeling. Sånn sett kan det virke naturlig å spille trumfesset og en til, men behøver det være riktig?

Hva om øst har hjerter konge og tre korts trumf?

La oss si du spiller hjerter ess og mer hjerter, og øst vinner for kongen mens vest ikke har flere trumf. Det er sannsynlig at vest har i hvert fall ett inntak, at han har minst ett av minoressene. Øst spiller inn vest og får sparstjelingen du forsøkte å unngå at han skulle få, og du går bet i en kontrakt hvor det kunne blitt elleve stikk via en enkel trumffinesse. På den annen side, hvis trumfen sitter 2-2 er det sikkert spill med esset og en til, det eneste du da kan miste er ett mulig overstikk.

Ovesten spilte hjerter til esset og mer hjerter. Ved det andre bordet tok spillefører trumffinessen. Slik så hele spillet ut:

Denne gangen var det riktig å unngå trumffinessen og spille esset og en til. Han som tok finessen gikk bet da øst fikk seg en stjeling, den andre spilleføreren vant sin utgang og noterte utgang verd 10 IMP. Uten å ha regnet nøye på det sitter jeg med en følelse av å ta hjerterfinessen gir litt bedre sjanse enn å spille esset og en til, og den planen gir også ett ekstra stikk hver gang kongen sitter i saks. Ett IMP er heller ikke å forakte i korte lagkamper. Hvis utspillet er singel spar som du tror ganske sikkert det er, er sannsynligheten stor for at han som bare har en spar (mens han andre har fem spar) sitter med tre trumf, og da er å spille esset bare gullkanet om kongen er singel hos vest.

Litt over halvparten av N/S parene vant utgang, resten gikk bet. Noen av de som vant den fikk annet utspill mot seg.

Her et spill som ga sving i mange kamper (runde 5).

Ville du likt å være i slem med dette? 

Mye avhenger av om vest åpner. Dette er et stilspørsmål, åpne med 11 balanserte. eller ikke. Jeg mener det ikke er et enten-eller. Noen jevne 11-poengere er fryktelig svake, for eks. 4333 hender, og man bør passe. Men med to bra firekortsfarger og 11 hp er hånden verd like mye som mange 12-poengere vi åpner med. Her hadde vest fine, "rene" honnører, og firekorts spar som er et pluss. Martin Andresen åpnet. Da havnet han og Arve Farstad i 6 kløver.

Det med åpningsstil har ikke noe med resultatet på dette spillet, for det var ganske tilfeldig om slem stod eller ikke. Sparfargen må spilles for null taper, så normalt må finessen gå (pluss en liten ekstra sjanse for spar dame singel hos nord, for riktig spill er esset først, så finesse hvis da ikke damen faller).

I drammen satt syd med D-10 dobbel i spar, og slem ble meldt og vunnet ved omtrent en fjerdedel av bordene.

Hvis ikke man får en brijant ide om å ta en vridd finesse i spar, dvs. knekten fra nord, vinnes 6 kløver med kun en taper i hjerter.

En spillefører gikk bet i 6 kløver og må ha forsøkt den vridde finessen. Den sparvarianten forutsetter imidlertid at to kort sitter på bestemt sted (spar dame må sitte hos nord og spar 10 hos syd), og det gir kun 25% sjanse. En enkel sparfinesse gir jo som kjent 50% sjanse.

For lederlaget var spillet verd 13 IMP da motstanderlaget var i 5 kløver med tolv stikk ved det andre bordet.

 

PATTON - det beste turneringsformatet?

Torsdag ble Patton-turneringen spilt under bridgefestivalen i Drammen, 57 lag på startstreken.

Seieren gikk til lag PATTON med Tor Eivind Grude – Christian Bakke og Øyvind Saur-Lars Arthur Johansen. De vant med kun 1 VP margin foran laget som kalte seg Helt Nils og bestod av Aleksander Flakstad-Jacob Duschek og Nils Kåre Kvangraven-Kenneth Syversen. På 3.plass kom lag Hel med Espen Haugstad-Lisbeth Glærum og Ann-Mari Mirkovic Juvik-Bjørn Inge Hanssen på laget.


Tannlege Øyvind Saur har bevist voldsom bridgeform de siste dagene (vant to dager på rad), men ryktene sier har også har vist talent som vokalist! Kanskje kan det være en fremtidig karriere for han hvis han går lei av å grave i tennene på folk?

Kanskje er Patton det ultimate turneringsformatet, det som forutsetter ”skills» i alle faser av bridgen?

Hvorfor det?

Mange mener lagkamp er den «beste» bridgen. For å gjøre det godt i lag forutsettes at man melder godt. Et presist meldesystem og gode meldevurderinger er svært viktig, for utscoringen gir relativt større uttelling for store spill som slemmer og utganger. I spilldelen gjelder det først og fremst å vinne sin kontrakt, så safespilling er bla. en viktig faktor. Du må selvsagt spille godt for å lykkes i lagkamp også, men overstikk, en ekstra bet og slikt teller ikke relativt sett så mye som i parturnering. God meldeteknikk favoriseres.

I parturnering teller alle spill likt. I alle spill deles det ut like mange matchpoints, uavhengig av om det er en liten delkontrakt eller en slem. Du får ikke flere poeng for å være alene i 7 grand, kanskje doblet, og vinne den for +2490 enn i neste spill å spille 3 ruter med et overstikk du er alene om for +130. Derfor er parturnering intenst, alle spill teller like mye. I lagkamp er det en del spill som er ganske uinteressante. Derfor synes jeg parturnering inneholder enda mer «bridge» enn lagkamp, og par er turneringsformen som stiller større krav til selve kortspillingen enn meldesystem og slikt, selv om det hjelper på å melde godt i par også. I par er det dog en del tilfeldigheter med at du er prisgitt hvem du spiller mot i de enkelte spill, og hva de gjør akkurat mot deg og makkeren din. Så har vi Board-A-Match (eller såkalt Point-a-Board, alt etter om det scores 2-0 på hvert spill og 1 for uavgjort, eller 1-0 og et halvt poeng for uavgjort spill) som sjelden spilles i Norge. Den turneringsformen er en del av Patton-formatet. Jeg mener det er en super turneringsform som stiller store krav til spill-teknikk og motspill.

I BAM spilles for såvidt lagkamp, men spillene scores bare som vunnet eller tapt, uavgjort blir det bare når scoren ved de to bordene er helt lik. Pluss 110 og lagkameratenes minus 100 ved det andre bordet er altså vunnet spill, men uavgjort spill i lagkamp (0 IMP). Så i BAM teller alle spill like mye.

Det får altså et klart parturneringselement, men noe annerledes, for du sammenlignes kun med ett bord og kan ikke ta de mange "sikre" matchpoeng du ville fått i parturnering ved å dele score med en rekke andre bord.

BAM er en meget intens spilleform som bla. spilles mye under det amerikanske høstmesterskapet (f.eks. den prestisjetunge turneringen Reisinger).

Turneringsformen i PATTON er et slags hybrid. Der spilles lagkamp med BAM beregning, men det utgjør bare deler av de VP’ene lagene får. Det er like viktig å få tak i 630 hvis motparten har 600 (gir 2-0) som å vinne 3 grand hvis motparten har gått bet, utgangsbonusen gir ikke noe ekstra i så måte. Men i PATTON er det et element av det å få fatt i store scorer også, og unngå store tapsspill (800 i bet og slikt) som ikke betyr mer enn tapt spill i BAM. For i PATTON bli en stor del av VP’ene avgjort av lagets totalscore. Altså må man hele tiden tenke på å beskytte de store scorene også, man må finne slemmer osv., og kan ikke flyte bare på gode spilleføringer i delkontrakter!

Altså forutsetter PATTON «alt», noe av det som er viktigst i lagkamp og robber, og noe av de som er viktigst i parturnering/BAM.

Personlig mener jeg PATTON er den beste turneringsformen, den som setter mest krav til spillerne, men det er det sikkert mange som er uenige i.

Her er et spill som illustrerer bra hvordan Patton fungerer.

I lagkamp ville alt handlet mye om N/S kommer i utgang, eller ikke, og selvsagt om de vinner den.

Om det kommer ruter ut mot 3 grand blir det vanskelig, spillefører har åtte toppstikk og tar normalt sparfinessen for det niende med magert resultat. Da blir det flere bet om finessen tas tidlig. Kontrakten kan imidlertid fort vinnes om spillefører leser sitsen korrekt, og motspillet ikke er korrekt. La oss si det kommer ruter dame ut og øst legger styrke. Spillefører kan selvsagt vinne med en kjapp hjerter mot bordet hvis vest legger liten. Men da blir det to bet om vest fyker opp og spiller ruter.

Hvis spillefører i stedet kjører i gang med kløverboka, det gamle «trikset»: ta noen stikk så forsvinner det noen stikk (for motparten), er det en litt bedre sjanse. Øst kommer i trøbbel. Etter halvmeteren med kløver blir det kun igjen seks kort. Hva skal øst holde? Hvis han holder fire ruter blir det igjen kun to kort, og om det blir singel spar konge og en hjerter kan spar konge toppes ut. Hvis øst holder to spar og fire ruter kan spillefører fri seg med ruter og kanskje få spar tilbake til nords saks tilslutt?

Nei, det går ikke, for vest kommer inn i ruter og tar for hjerter ess som øst da kan kaste spar knekt på, og beten hentes deretter med ruterstikkene. Det skal imidlertid ikke så veldig mye glipp til i motspillet til før 3 grand vinnes, men med ruter ut bør det bli bet.

Ved mange bord hvor kontrakten var 3 grand kom imidlertid hjerter ut, og da ble kontrakten lett vunnet. Så i lagkamp avgjøres dette spillet mest i meldingene, så utspillet selvsagt.

I Patton, eller BAM, kan det godt hende spillet avgjøres bare ved hjelp av et lite overstikk, eller en ekstra bet. Spillerne må "fighte" hele veien!

Hvis du er i 3 grand og får ruter ut blir det et ekkelt valg. Skal du ta sparfinessen og risikere to bet, eller skal du ta dine åtte stikk. Det avhenger alt av hvor spar konge sitter, selvsagt. Etter noen kløverrunder kan det hende du får en feeling av hvor spar konge sitter, og da blir det et annerledes valg enn i lagkamp hvor du normalt bare må gå for utgangsbonusen som betyr så mye. I BAM kan du ved å ta åtte stikk vinne spillet hvis motparten ved det andre bordet er i 3 grand og går to bet!

Psykologi og evne til å tenke på hva som mest sannsynlig er kontrakten ved det andre bordet og hvordan de sannsynligvis spiller den kontrakten får stor betydning i BAM/Patton.

Flere steder ble det delkontrakt i kløver, normalt spilt av nord. Der er det ti stikk med riktig motspill. Hjerter ut bør føre til at øst får seg en hjerterstjeling, men så er det slutt. Spillefører får etter hvert godspilt ruter konge som gir ett avkast for spar, og syds fjerde hjerter gir parkering for nok en spar fra nords hånd, +130 til N/S.

Noen steder fant ikke Ø/V stjelingen. Enten kom det annet utspill, eller vest returnerte ikke hjerter, og heller ikke spar som også holder kontrakten på ti stikk. Med for eksempel hjerter ut til esset og ruterskift fra vest i andre stikk blir det elleve stikk. De som noterte seg for +150 vant spillet 2-0 hvis N/S ved det andre bordet hadde +130, altså like stor BAM-gevinst som for de som var i utgang og vant den mot delkontrakt ved det andre bordet.

Fire par vant delkontakter i ruter doblet. En var i 2 ruter doblet med to overstikk, +580, to var i 3 ruter med utgangsbonus og doblet overstikk for 870, og ett par i 4 ruter doblet med hjemgang for +710. Merk i BAM ville de som noterte +710 kunne tapt spillet om N/S ved det andre bordet hadde +870, mens de hadde vunnet spillet like mye (2-0), både mot vunnet 3 grand og mot delkontrakt ved det andre bordet. I PATTON vil do en sånn score uansett være verdifull i regnskapet for totalscoren selv om spillet kanskje ble tapt i BAM-delen.

Noen synes slikt gjør turneringsformen BAM tilfeldig/vilkårlig. Jeg er uenig og mener det gjør turneringsformen veldig intens, og du må være helt på hugget i absolutt alle spill. Du aner ikke når et lite og tilsynelatende uvesentlig stikk svinger fra tapt til vunnet spill.

Antagelig mener flertallet at vanlig lagkamp er den beste bridgen. Lagturneringer er populære og synes å ha størst prestisje. I Norge er nok de to mest prestisjetunge turneringene Seriemesterskapets 1.divisjon og NM for klubblag, tett fulgt av NM for par (kanskje sidestilt med de to andre?). Like bak der følger antagelig NM for Monrad Lag og NM Monrad Par på bridgefestivalen. Internasjonalt rager selvsagt et EM eller VM for par høyt, men VM for lag synes å rage enda høyere.

Fredag og lørdag avsluttes bridgefestivalen med NM MONRAD LAG samt som vanlig flere sideturneringer.

Samtidig som PATTON ble spilt var det flere sideturneringer på torsdag, og alle resultater finner du på mesterskapssiden, her.

Flere titler og medaljer utdelt onsdag

Onsdag ble det utdelt mange medaljer i Drammen da hele tre norgesmesterskap ble avsluttet. Det var NM for par damer (60 par), veteraner (94 par) og Monrad (91 par).

De mest suverene norgesmestrene så langt under denne festivalen er Gunn-Helness og Lise Blågestad.


Gunn og Lise vant dame-par med god margin!

Pallen i NM for damepar så slik ut:


Tonje Brogeland og Åse Langeland t.v. (sølv), gullvinnerne i midten, og Maja Rom Anjer-Stine Holmøy t.h. (bronse.

I veteranklassen ledet Helge Hantveit og Hallgeir Lunde (Bergen AK-Stord) og de holdt greit unna. Seieren i veteranklassen ble som i dameklassen nokså klar, 165 MP, nesten 2% foran Odd Frydenberg og Trond Wiborg med brødrene Mæsel på 3.plass.

Monrad Par ble vunnet av Geir Brekka-Øyvind Saur (Kristiandsand/Vikersund). Her var det mye jevnere, og forfølgerne var mindre enn 1% bak, så det var spenning til siste slutt. Andre Øberg-Geir Bergheim (Skien/Sølvknekt) tok sølv og Kåre Bogø-Espen Fasting (Nittedal/Bridgekam) bronse.

Alle resultatene finner du på festivalsiden, her.

Vegar Næss sine bulletiner finner du her.

TEORI OG PRAKSIS (et spill fra NM monrdad)

I de fleste turneringer nå til dags får spillerne fine «hand records» etter spillingen. På de er det en dataanalyse av spillene. Det er morsomt, dataprogrammet analyserer hvor mange stikk som kan tas i forskjellige kontrakter i begge retninger.

Det som blir litt feil er at veldig mange spillere tar dette som en slags facit. Mange tror åpenbart det som står der er hva vi skulle ha meldt og klart. Det er det aldeles ikke!

Analysene er med helt åpne kort (såkalt double dummy), og noen ganger er det helt unaturlige og ofte feilaktige spilleplaner som ifølge analysene gir maksimalt med stikk. Datamaskinen bryr seg ikke om hva som er beste sjanse, for den «ser» alle kortene.

Jeg tipper det er slik blant norske spillere også at mange leser dette som en slags facit. Her i New Zealand hvor jeg befinner meg høres ofte at spillere sier ting som «Oh, vi skulle ha vært i slem» når de har spilt delkontrakt. Det er ikke riktig at de skulle vært i slem, og det er ikke usannsynlig de ville gått bet selv om de spilte korrekt, beste spilleplan. Og de kan godt ha meldt riktig selv om det med helt åpne kort er teoretisk mulig å vinne tolv eller til og med tretten stikk.

Beste spilleplan (spille på beste sjanse) når du ikke vet kortenes plassering kan godt føre til færre stikk enn datamaskinen klarer å analysere seg frem til med åpne kort. Noen ganger er computerens påstand (som alltid er riktig!) om antall stikk skikkelig vanskelig å forstå og løsningen vanskelig å se, og selv de beste analytikerne må tenke lenge for å finne hvordan det mulige antall stikk kan vinnes.

Mitt tips med hensyn til dette er å ta disse opplysningene på «hand recorden» som kun morsom informasjon, og kanskje av og til som et puslespill. Ikke tro at det har noe med praktisk bridge å gjøre!

Her er et sånt spill fra Monraden:


I praksis åpner øst med 1 ruter og vest sier 1 spar om ikke syd er av den helt ville typen og spretter innpå med et svakt innhopp i spar. Gjør han det bør vest passe og høre øst doble opp, og N/S er ille ute idet vest gjør om doblingen til straff. Nord kan selvsagt ta ut i 3 kløver og de ligger litt bedre an, men det blir ikke mange stikk der heller, doblet med ingen i sonen.

Normalt går det 1 ruter fra øst og 1 spar fra øst før nord melder inn 2 kløver. Øst har ikke helt til 2 hjerter og sier 2 ruter. Vest vil mest sannsynlig kreve med 3 kløver, motpartens farge. Hvis øst da melder 3 hjerter er det ikke helt lett for vest å satse på 3 grand som er en bra utgang, og aller best spilt av vest faktisk, pga. kløverkombinasjonen (nord gir bort stikk om han spiller ut kløver).

Om øst over vests 3 kløver melder 3 grand med sin kløverstopper blir vel det kontrakten, men det er ikke umulig for vest å gå på en gang til med sleminvitten 4 ruter. Da kan de kanskje finne frem til 6 ruter?

Hva sier dataanalysen om hva som kan vinnes og hva som er «par» (best mulige score i teorien) i dette spillet?


Ø/V kan altså vinne 7 hjerter (av vest) og 7 ruter i dette spillet hvor 43 av 45 bord i Monraden spilte utgang!

I ruterkontrakt er det tretten stikk om spillefører finner hjerter dame. Fire hjerterstikk gir imidlertid kun tolv i alt (1+4+6+1), men ruteren som sitter 2-2 gir flere inntak til øst. Derfor kan spar trumfes hos øst. Det gir ikke ekstra trumfstikk (trumfer på den lange trumfhånden), men spar K-Q kommer på og spar knekt gir det trettende stikket.

Hjerterkontrakt er mer «suspekt» da hjerteren må sitte 3-3 for å få tretten stikk, for spar må trumfes der også for å få det trettende stikket for spar knekt. Så at «par» (best mulige score) liksom er +1510 til Ø/V for 7 hjerter med tretten stikk er bare teori og egentlig tull og tøys hvis en snakker om praktisk bridge.

I praksis ga 3 grand med tolv stikk over middels for Ø/V. Noen fikk tretten stikk i 3 grand, og det ga hele +37 (av 44 mulige plusspoeng).

Det må sies at 6 ruter er en fin slem, men den vil jo normalt bli spilt av øst, og kontrakten er da litt sårbar med kløver ut fra syd. Slemmen kan vinnes ved å tape ett stikk i kløver hvis hjerterfinessen tas riktig vei. Hjerterfinessen må som oftest lykkes, men her går det an å vinne tolv stikk uten å treffe i hjerter, for spar kan forsøkes først. Siden spar gir ett ekstra stikk blir spillefører kvitt to kløver på to sparstikk hos vest og vinner 6 ruter selv om hjerteren bommes.

To par meldte og vant 6 ruter og vant tolv stikk: Fred Arne Moen-Jan Petter Svendsen og Ole Berset-Åsmund Forfot.

Et par spill fra lag-mixen

I siste runde av NM MIX LAG spilte vinnerlaget S(h)aman mot treerne til slutt, lag Lillebaluba. En stor seier kunne vært nok for bronselaget for å passere lederlaget. Lillebaluba vant kampen, men ikke med stor nok margin da de var ca. 9 VP bak til slutt, og måtte ha hatt vel 4,5 VP mer, noe som ville gitt ha gitt S(h)aman vel 4,5 VP mindre. Mellom disse to lagene kom som tidligere fortalt laget med alle Grudene og Øyvin Saur.

Et av spillene vinnerlaget gjorde det bedre på i siste kamp var dette, en ganske normal 4 sparkontrakt.

Hvordan ville du spilt i 4 spar som øst med hjerter 10 i utspill?

Alternativt må du ta stilling til liten ruter ut fra syd. Spilleplan?

Ja, her er det mye å velge mellom. Jeg synes Sam Inge Høyland som fikk ruter ut fra syd spilte pent og forsiktig for å forsøke å få med seg mest mulig, og vant kontrakten etter et fint sluttspill.

Han vant ruterutspillet og spilte nok en ruter som syd vant med damen. Derfra kom hjerter 10. Høyland falt ikke for fristelsen å prøve knekten (det er mange mulige sjanser i dette spillet), men la liten fra vest og stakk selv med esset. Hvis trumfen sitter slik at det ikke blir trumftaper er det ingen problemer, en taper i hver sidefarge.

Høyland fortsatte med kløver til damen og nords ess. Tilbake kom kløver. Høyland stakk med kongen og stjal en kløver. I det stikket kom knekten på fra syd slik at tieren var godspilt. Det var fortsatt ikke over, for om det blir spartaper kan det bli en hjertertaper også til slutt, og en bet.

Nå spilte Høyland spar ess og spar til håndens konge. Syd viste seg å ha trumfstikk (QJ9 fra start). Høyland tok for kløver 10 og kastet en hjerter. I det stikket trumfet syd og spilte hjerter 3.

Knekten eller åtteren?

Å legge åtteren er mest sannsynlig korrekt hvis du stoler på at nord ville funnet motspillet hvis han ikke selv har hjerter dame. Idet han var inne på kløver ess ville han nok spilt hjerter (uten damen selv). Altså har ganske sikkert nord hjerter dame, og syd må ha hjerter 9 for at dette skal gå bra.

Og det hadde han, slik så spillet ut fra start:

Sluttposisjonen etter at det nettopp var tatt to store trumf var slik:

Kløver 10 ble spilt, syd stjal og spilte hjerter. Åtteren fra vest gjorde at nord ikke hadde noe mottrekk, han måtte legge damen eller liten, og om han legger liten vinner åtteren stikket. Hvis syd ikke trumfer kløver 10 fortsetter spillefører med trumf, og syd blir innspilt bare for å måtte gi samme favør som skjedde ved bordet. Alternativet til å spille hjerter fra syd idet hun er innspilt er å spille ruter som er til dobbeltrenons og trumfe hos vest med hjerteravkast fra øst.  

Ved det andre bordet kom hjerter 10 ut og spillefører forsøkte knekten med det samme. Da kløverfinesse med tieren senere ble forsøkt ble det en bet og 11 IMP til vinnerlaget.

Her synes jeg vinnerlagets Åse Biribakken-Helge Mæsel meldte godt og logisk i kampen mot lag Erichsen (Helen og Espen Erichsen sammen med Tor og Gunn Helness) som ble nr. 4 til slutt, like bak bronseplassen:

Det dreier seg om å unngå 3 grand, men også unngå 5 kløver som blir alternativ utgang når det ikke finnes sparstopper og motpartens meldinger har fortalt at det fort blir fem sparstikk til dem i 3 grand.

Logiske meldinger: den første doblingen viser hjerter. Den andre doblingen er opplysende og viser minst gode nok kort til å være med en gang til. Da vest forslo 3 kløver ville ikke øst gi opp utgang og spurte om sparstopper. Da Biribakken ikke hadde det forslo hun 4 hjerter som var eneste utgang med sjanser. Den kan ikke rokkes siden trumfen sitter 3-3, og det kan være visse sjanser i den kontrakten selv med 4-2 sits i hjerter.

Pluss 420 var verd 10 IMP da Ø/V ved det andre bordet gikk en bet i 3 grand etter spar ut, og N/S tok fem raske sparstikk.

NM for mixlag: Lederlaget holdt unna

Lag S(h)aman med Anna Malinowski, Sam Inge Høyland, Åse Biribakken og Helge Mæsel hadde en fin ledelse før start i tredje og siste sesjon i NM for mixlag i Dramman. Siste sesjon ble spilt tirsdag formiddag. Og de holdt unna, seiersmarginen ble på vel 8 VP. Det er ikke noen soleklar seier, men de hadde ganske bra kontroll og vant til tross for et lite tap i siste kamp hvor de slik de andre resultatene var kunne tålt å tape større, men de spilte i den kampen mot bronselaget så det var mulige doble-svingspill som kunne blitt ubehagelige. 

Anna Malinowski og Sam Inge Høyland har dermed fått en pangstart på festivalen med sølv og gull i de to første mesterskapene.

Bak vinnerne kom to «familielag». Sølv gikk til lag Gru-de(g) med Øyvind Saur og fire stykk Grude; Liv Marit, Tor Eivind, Marian W. og Gunnleiv. Bronse gikk til lag Lillebaluba som bestod av Gerd Marit og Marianne Harding, Helge Stangelle og tre stykk Bogen; Anne Irene, Frank og Håkon. Bak medaljevinnerne var det jevnt. Minst 4-5 lag hadde før siste kamp sjansen til å kapre pall-plass i den spennende avslutningen. Her et bilde "lånt" fra Geir Olav Næss sin fine bulletin: 


Pallen, NM for Mixlag

Jeg kommer tilbake med et par spill fra mix-lag litt senere.

Du finner alt om festivalen, resultater, bulletiner og mer her.

Resutlatene med alle spill og resultater på enkeltspill finner du her.

Tirsdag ettermiddag og utover kvelden fortsatte festivalen med starten på tre nye mesterskap: NM MONRAD PAR, NM FOR VETERANER og NM FOR DAMEPAR foruten de vanlige sideturneringene.

I Monraden har Anton Reynir Gunnarsson-Geir Enge (Norrøna/Verdal) tatt ledelsen etter åtte runder. Der deltar 91 par.

I Veteranklassens par NM deltar hele 94 par, og der kom Hallgeir Lunde-Helge Hantveit (Stord/Bergen AK) best ut fra «startblokkene».

I damenes par NM deltar 60 par, og der har et av de store favorittparene, Lise Blågestad-Gunn Helness tatt ledelsen.

NM MIX LAG, dag 1

Mandag startet NM for mixlag som spilles over to dager. 

Etter første dag av NM for mixlag har lag S(h)aman med Sam Inge Høyland, Anna Malinowski, Åse Biribakken og Helge Mæsel tatt en bra ledelse. På 2.plass 13,5 VP bak ligger «Nissene på låven» med Inger Skogly Rolfstad, Erling Brekka, Lisbeth Aulid Eide og Terje Lobben. Tredjeplassen så langt har lag Hel med Lisbeth Glærum, Ole Berset, Bjørn Olav Ekren og Ann-Mari Mirkovic Juvik.

Det deltar 90 lag i dette mesterskapet som altså avsluttes tirsdag. I dette spillet fra fjerde kamp var det ikke mange som kom frem til toppkontrakten:


Syd åpnet overalt med 1 ruter, og nord svarte 1 spar. Hva melder du nå, 2 ruter eller 3 ruter?

Ingen av de to meldingene er feil. Det er mange som mener at med bra syvkorts farge og 14-15 poeng er det korrekt å hoppe til 3 i minorfarge, spesielt i lagkamp, selv om et slikt hopp betyr rundt 16-17 poeng og typisk en god sekskortsfarge. Her er det litt færre hp, men det syvende kort i fargen kompenserer for de manglende poengene. Hvis fargen hadde vært noe bedre og samme poengstyrke er kanskje 3 ruter mer fristende enn med dette, og renons i makkers sparfarge er ikke ideelt. Hvis fargen er noe sånt som A-Q-J syvende er det bedre sjanse for at det kan gå bra å hoppe hvis makker kanskje melder en litt tynn 3 grand.

Så å si 2 ruter er greit nok, men jeg vil ikke kritisere en mer aggressiv 3 ruter heller.

Anna Malinowski meldte 2 ruter. Da makkeren hoppet til 3 grand var hun imidlertid ikke tvil om håndens potensiale og sa 4 kløver. Det kan godt føre til en glimrende lilleslem i kløver om makkeren har femkorts farge, eller 6 ruter om makkeren har kort som passer for det. Dessuten kan 3 grand være feil om nord har svak spar. Over 4 kløver hoppet nord til 5 ruter, han sier med det at han ikke har noe spesielt mer enn det han lovte med sin 3 grand. Da ga Anna naturlig nok opp, og utgang i ruter ble sluttkontrakten.

Slik så hele spillet ut:


Lilleslem i ruter var glimrende, men at nord ikke hadde noe ekstra å si fra om er klart selv om ruter dame er et godt kort. Så det er vanskelig å melde denne slemmen uten rett og slett å gamble.

Jeg tipper på at om dette hadde vært parturnering så hadde flere meldt slem, for de som går videre over 3 grand «hater» deretter å spille 5 ruter i parturnering når ofte 3 grand ville gitt en bedre score. Slik var det imidlertid ikke.

I 3 grand blir det bet ved at øst enten spiller ut liten spar, spar 10, eller spar ess fulgt av tieren. Idet vest kommer inn på ruter ess får forsvaret nok sparstikk til å bete kontrakten. I teorien kan kontrakten 3 grand gå to bet, forsvaret kan hente fem sparstikk og ruter ess. 

Ved det andre bordet i lederlagets kamp hoppet syd til 3 ruter i andre melderunde. Idet makkeren sa 3 grand følte nok syd at hun hadde tømt potensialet for denne hånden og passet, noe som godt kan være riktig, for eksempel om nord har bedre spar. Men kontrakten gikk bet, og Malinowski-Høylands 5 ruter med tolv stikk var nok til å vinne 10 IMP.

Kun seks par meldte 6 ruter og litt flere var i 5 ruter. Ved nesten alle de andre bordene var kontrakten 3 grand. En god del vant den etter at motspillet feilet, men ved over 40 bord noterte Ø/V pluss for å bete N/S i 3 grand.

Pallen i NM mix par

NM for mix par som ble avsluttet søndag ble altså som tidligere nevnt vunnet av Egil og Marianne Homme. Her i bloggen rapporterte vi at Nitter-Breivik tok bronsen, men de står oppført som nr. 4. Jeg mener jeg leste de var nr. 3, men enten har jeg blingset, eller det kom en sen scoringsendring? Uansett, på den offisielle listen står Jorunn Feness og Terje Lie oppført som nr. 3 med liten margin til 4.plassen.

Altså:

PALLEN, NM MIX PAR: På topp, Egil og Marianne Homme, sølv til Anna Malinowski-Sam Inge Høyland, mens Jorunn Feness står til høyre på det tredje trinnet på pallen. Terje Lie var ikke tilstede under medaljeutdelingen. 

Homme-Homme vant par-mixen

Marianne og Egil Homme (Kristiansands BK) tok gull i NM for mix-par ganske knepent foran Anna Maria Malinowski-Sam Inge Høyland (Klepp BK/Topbridge). Vinnermarginen var i underkant av 60 MP )muligheter for +93 i hvert spill). Bronsen gikk til Trond Are Nitter-Kristine Breivik (Rubbestadneset BK/Bregen AK). Det deltok 188 par.

MIXMASTERS, Egil og Marianne Homme

Her er et typisk parturneringsspill frqa mixen.


Hvilken utgang vil du helst spille, 4 spar eller 3 grand?

Med åttekorts tilpasning i en majorfarge er det ofte riktig å spille trumfkontrakt. Men med 5-3 tilpasning i en majorfarge og ellers jevne hender på er det ikke sjelden like bra i grand.

Etter starten 1 kløver(øst) – 1 spar og gjenmelding 1 grand kan vest finne ut at det er 5-3 i spar via Check Back Stayman (eller XY-NT), men bør han gjøre det?

Jeg synes det spesielt i parturnering er en god sjanse å ta rett og slett å løfte 1 grand til 3 grand med denne vest-hånden.

La oss si du spiller 3 grand som øst og får ruter 4 i utspill (norsk fordeling). Hva legger du fra bordet i første stikk?

Det er to muligheter, knekten eller nieren. Å forlange ruter knekt blir riktig om utspilleren har K-Q-x-x (x), og å spille ut liten fra den fargen mot grandkontrakt er ikke unormalt. Sitter det slik og du sier ruter knekt så vinner den stikket, mens om du sier ruter 9 dekker øst med tieren, og du er i trøbbel. Men det er ikke beste sjanse å prøve knekten, for det er større sjanse for at utspilleren har enten Q-10 eller K-10 i toppen av fargen (to kombinasjoner). Da må nieren spilles i første stikk. Nord må i så fall på med en honnør, og kn-x host vest blir så nok en stopper bak syds honnør.

Bommes rutervalget i første stikk blir det trist, og da vil du raskt innse at du burde vært i sparkontrakt i stedet, spesielt om kløver konge sitter i saks slik at ruter kunne blitt kastet på kløverstikk hos øst.


Her var det «korrekte» valget ruter 9 i første stikk tingen. Nord måtte på med honnør og esset vant med esset. Om spillefører så etablerer sparfargen og senere tar alle finesser som kan tas blir det elleve stikk og en fet pluss-score, +67 av 93 mulige.

Bommes ruteren blir det om å gjøre å redde stumpene, og da må ruter lasjeres to ganger for at de ikke skal kunne får tre ruterstikk. Da blir det i alle fall ti stikk, men +630 ga imidlertid kun -39 for Ø/V.

Svakt motspill kan gi hele tolv stikk i grand, og to par fikk tak i det.

På fredag var det to turneringer. I GOLFBRIDGE kombinerte Bo Andreas Berg-Harald Huglen (Åsen/Frosta) sine golf- og bridgeevner best og vant blant 12 deltagende par. I ÅPNINGSTURNERINGEN var Kjell Ove Helmersen-Bjørn Erik Althe (Heimdal/Munken) best blant 26 par. Alle resultater fra bridgefestivalen finner du her.

Festivalen: Storøy-Lothe (Førde) leder mixen

Etter første dag av NM for mix-par i Drammen har Jonill Storøy og Leif Arild Lothe fra Førde BK tatt ledelsen med litt over 60%. Det er meget jevnt, og like bak ligger Per Ove Egeli-Maiken B. Skaaren (Stavenger) og Unni Øberg-Andre Øberg. Flere av de største forhåndsfavorittene er "på skuddhold" før andre spilledag som tegner til å bli åpen og spennende med hensyn til medalje- og gullkampen.  

Hele resultatlisten for de 188 parene som spille mix-par finner du her. 

Undertegnede er selv på turnering i Wellington i helgen og litt "busy", men lover mer rapportering fra mixens andre dag, og fra de turneringene som kommer utover uken.

 

Bridgefestivalen - Sterkt mix-felt!

Lørdag starter det første offisielle norgesmesterskapet i Drammen, NM for mixpar.

Det er så langt påmeldt 183 par. Enkelte etternølere er det vel, og kanskje kan det bli over 200?

En rask gjennomgang av de påmeldte til parmixen viser at det blir et meget sterkt felt. Størstedelen av norske toppspillere både på kvinne- og herresiden deltar, og det er mange sterke par. Så vidt jeg kunne vurdere det er det minst 20-25 klare vinnerkandidater, og minst 20-30 par til som godt kan gjøre det store om de treffer i denne turneringen. Mange av de unge lovende spiller med etablerte toppspillere, og det skal bli interessant om de kan hevde seg mot de "gamle" etablerte traverne. Flere av ungdommene spiller sammen også, og juniorparene kommer til å bite fra seg.

Listen over påmeldte så langt finner du her.

Festivalsiden kan du åpne her.

Dette blir spennende!

Over til Drammen!

Da er Chairman's Cup ferdigspilt i Ørebro. Selv om det er aktivitet også i helgen i den svenske bridgefestivalen i Ørebro, setter de fleste av de norske som har vært der kursen mot Dramman for å spille i den norske bridgefestivalen. Den starter med NM mix par på lørdag, dvs. det er en pre-start med Golfbridge og Åpningsturnering på fredag.

n
Alt er klart i Drammen for årets største bridge-happening i Norge!

Chairman's Cup i Sverige tapte som nevnt det norske laget ZORRO i semifinalen og måtte ned i bonuspuljen for å kjempe om topp-3 plassering. I den pulljen hadde laget med tre nordmenn (Elliongsen og 2 x Eide) kjempet godt og vunnet hele veien etter at de ble slått ut av selve sluttspillet. I den nest siste kampen ble det imidlertid full stopp for dem, og de endte vel slik jeg forstår det til slutt som nummer 5-6 delt (?).

ZORRO som hadde sjansen til å gå "hela vegen" røk altså i semien, men vant den neste bonuskampen og fikk kamp om 3.plassen. De vant først den kampen de måtte vinne i bonuspuljen og var klar for den nevnte "bronesekampen". Forut for den ble det avtalt med motstanderlaget at de skulle spille kun 16 spill (i stedet for 32) og dele prispengene. Etter 16 spill lå det norske laget under, og offisielt vil de dermed stå som nr. 4 på resultatlisten. Likevel et sterkt resultat av Terje Lie, Ole Marius Myrvold, Christian Bakke, Sven Olai Høyland og Bjørn Olav Ekren.

Dette var en internasjonal lagturnering med en god del utlendinger på plass. I finalen møttes imidlertid to svenske lag, begge med landslagsspillere og "nesten" landslagsspillere. Alle resultatene kan du finne her.   .

Vi tar med en slem fra nordmennenes siste spilledag. Eller er dette en god 6 grand?

Det er en ganske sjanserik 6 grand, og oddsen er ganske bra for å vinne den.

Høyland-Ekren var i 6 grand med øst som spillefører.  Noe avhenger av utspillet. Hvis motparten spiller spar ut og det sitter slik at de får etablert ett stikk der må spillefører spille på at sparen gir tre stikk. Da kan det kanskje bli tolv med tre sparstikk, fire hjerterstikk, tre ruterstikk og 2 i kløver. Det er også en liten tilleggsjanse at en motspiller har Q-J dobbel i kløver, og det vil også være skvismuligheter i dette spillet.

Hvis de etablerer ett stikk i spar kan ikke spillefører godspille kløveren siden forsvaret i så fall har ett stikk å hente når de kommer inn i kløver. Slik det satt kunne imidlertid ikke forsvaret spille spar ut og etablere stikk i den fargen:

Det kom ruter ut. Da kan det spilles på kløveren - en ganske god sjanse.

Ser du hva som er nøkkelkortet som gjør at det er en veldig bra sjanse for fire kløverstikk?

Kløver 9!

Siden øst har 10-9 femte og ikke kun tieren femte er det mye bedre sjanse enn bare 3-3 sits i kløver, En av motstanderen kan ha J-x eller Q-x, og etter to runder kan da den andre honnøren presses ut og det blir fire stikk. Slik satt det! Spillefører må altså finne kløveren 3-3, eller honnør dobbel hos hvem som helst. Merk at om kløver 9 mangler må fargen sitte 3-3 for at den skal kunne gi fire stikk (kun en taper). Med den litt tynere fargen hjelper det ikke at knekten eller damen faller da den andre motspilleren i så fall har honnør-9 fjerde som er to stoppere.  .

Slik det var kunne ikke Høyland nektes tolv stikk, og +1440 var verd 13 IMP for det norske laget.  

Chairman's Cup: Surt semi-tap for norske ZORRO

Det ble et veldig surt tap for norske ZORRO i semifinalen i den internasjonale lagturneringen Chairmans Cup i Ørebro. De spilte mot det svenske laget COSMOS. ZORRO med Sven Olai Høyland, Bjørn Olav Ekren, Terje Lie, Christian Bakke og Ole Marius Myrvold lå litt under etter 16 spill av 64 spill. Et glimrende andre sett gjorde at nordmennene ledet med 27 IMP halvveis i kampen. Semifinaletapet skjedde på et vis i tredje sett da svenskene traff på alt, de norske på ingen ting, og resultatet på de 16 spillene var uvanlige 0-57! I siste sett var det mer normalt og ZORRO vant settet, men med litt for lite til å vinne kampen. Tapet ble på fattige 11 IMP.

Det er klart når man taper en kamp over 64 spill så er 11 IMP nesten ingenting, og det vil alltid være mange spill hvor man kunne snudd det hele til seier. Antagelig var det muligheter for det i alle settene, men spesielt i de nitriste 16 spillene med 0-57 i trynet.

I bonuscupen som består av de som kvallet til sluttspillkampene, men allerede er slått ut (to «liv») har «Karlssons frestelse» med tre nordmenn og tre svenske spillere gjort det skarpt og vunnet hele tiden. De snek seg riktignok videre med 2 IMPs margin i en kamp, men i den andre kampen den dagen vant de med 98 IMP! På det laget spiller foruten de tre svenskene Kristian B. Ellingsen, Harald og Lars Eide. Dermed er de nå fremme til den nest siste kampen for den gruppen som også ZORRO «falt» ned i etter semifinaletapet. De to lagene med norske spillere møter hvert sitt svenske lag, og med seier for begge vil det bli «norsk» oppgjør i den siste kampen som handler om 3.plassen i turneringen.

Her er et spill hvor jeg vil påstå Karlssons frestelse var heldige. Meldingene handler om være et samspilt makkerpar, og det er ikke Ellingsen og hans svenske makker selv om de har spilt sammen før.

Du sitter som øst med:


Giver syd, N/S i sonen.

Etter pass fra syd åpner makker (Ellingsen) som vest med 1 kløver og nord melder inn 1 hjerter. Du svarer 2 ruter som etter innmelding viser kun 10+ poeng og ruterfarge (rundekrav). De videre meldinger i den posisjonen er avhengige av makkerparavtaler. Hva ville du gjort over makkers 3 kløver nå?

Meldingene i denne trange meldesituasjonen må defineres, klare avtaler.

Er for eksempel 2 spar krav? Det bør det nok være, men må det vise tillegg?

Det er så trangt i denne meldesituasjonen at jeg mener 2 spar ikke viser tillegg, men det er krav for en runde. Vi må ha noen meldinger  med svake åpningskort også, men selvsagt er det greit å ha en naturlig kravmelding til rådighet også. Siden det meldes 2-over-1 etter innmelding med så lite som 10 poeng må vi ha en eller annen form for bremser, så etter en slik start bør vi kunne stoppe i 3 i minor!

Som det gikk hørte imidlertid Karlsson 3 kløver fra Ellingsen over sin egen 2 ruter.

Er det krav?

Nei, det synes jeg absolutt ikke, for det må som sagt finnes bremseklosser her! Hanhar en gangske klar pass slik jeg ser det.


Karlsson burde absolutt passet på 3 kløver slik kortene så ut, men turde ikke det da han var redd Ellingsen kunne ha en god åpningshånd. Så svensken gamblet på 3 grand med lusne Q-x i hjerter. Da var de sannelig i trøbbel - i teorien - men i så fall handler det om "A little help from your friends":

Å komme seg i 3 kløver er bra, mange steder fikk N/S spille 2 hjerter. 

Å spille 3 grand er som du ser ganske håpløst. Nord trodde dog på Karlsoons grandmelding og trodde det måtte bety øst hadde damen tredje eller fjerde i hjerter. Da er det alltid håp, at de har et feil bilde av den skjulte hånda er fint... 

Hjerter kom ut til esset. Karlsson spilte ruter konge og ruter knekt, og da damen kom på lot svensken nord beholde det stikket. Nå kan forsvaret ta fem hjerterstikk, og med maksimalt motspill et par sparstikk også. Det er med åpne kort minst to-tre bet i kontrakten!

Nord var imidlertid fanget i illusjonen om at øst hadde hjerterstopper, og tenkte nok: "kanskje er han svak i kløver?"

Det ser dumt ut hva han gjorde, men husk nord så ikke øst sine kort. Nord skiftet nemlig til kløver dame! Det var langt i fra nok stikk med ruterstikkene om øst stikker med kløver ess, så Karlsson lå i tempo sylfrekt unna kløver dame - helt uten hjerterstopp - og da kom det nok en kløver fra nord!

I stedet for et solid beitelass ble det nå elleve stikk og +460.

Dette skjedde i kampen laget vant med en haug med IMP så det fikk ikke avgjørende betydning for resultatet. 

Svensk festivalsuksess. Klar for Drammen?

Her har NBF og alle norske bridgespillere en utfordring: kan den svenske bridgefestivalen matches i popularitet?

Idet dette leses nærmer den svenske festivalen i Ørebro seg slutten, og siste kort for i år der blir spilt på søndag. 

Den norske festivalen starter på lørdag med det første norgesmesterskapet (pre-start fredag med åpningsturnering og golfbridge), og mange nordmenn som har spilt i Sverige vender de nærmeste dagene nesene sine mot Norge og Drammen. Mange flere fra hele Norge  er nå klare for å reise til Drammen på festival.


Drammen er stedet for bridgespillere i begynnelsen av august, enten du befinner seg i Ørebro eller i Norge et eller annet sted.

Den norske festivalen er populær, og det deltar veldig mange spillere hvert år. Den har vel kanskje likevel ikke samme popularitet som den svenske festivalen? Det må det gjøres noe med, vi kan ikke være dårligere enn svenskene!

Det er imidlertid kun lovord om den svenske festivalen som tradisjonelt spilles i forkant av den norske. Alle nordmenn som jeg har snakket med er svært fornøyde og det er et litt trist faktum at noen av dem heller drar til Sverige og spiller festival og dropper den i sitt eget hjemland om de må velge. Andre deltar begge stedene.

NBF satser sterkt på å få alle festivaldeltakere til å trives. Det gjelder spillere på alle nivå, og også andre som er med "på lasset" (på ferie) når mamma eller pappa (eller ektefelle) skal spille bridge. Det er et fint sosialt program utenom bridgen.

Det er helt sikkert at Drammen vil bli preget av bridgespillere i over en uke også i år. Været ser også ut til å bli bra om man skal tro yr.no:


Sitter du på gjerdet og fortsatt ikke har bestemt deg for om det blir Drammen-tur?

Vi må forsøke henge oss med på svenskenes enorme suksess i Ørebro. Hvis du er en av de som fortsatt ikke har bestemt deg, men har anledning, dra til Drammen og spill bridge, og for all del kos deg sammen med alle de hyggelige og blide bridgespillerne!

CHAIRMANS CUP: norsk lag til semifinalen!

Helnorske lag ZORRO gikk videre til semifinalen i den internasjonale lagturneringen Chairmans Cup i Ørebro. Den kampen spilles onsdag.

I kvartfinalen mot det engelsk laget Minus 800 hadde ZORRO ledelsen hele veien gjennom de fire settene (16 x 4 spill) og vant til slutt med 23 IMP.

På det norske laget spiller Bjørn Olav Ekren, Ole Marius Myrvold, Sven Olai Høyland, Terje Lie og Christian Bakke.

Mot slutten av det fjerde settet var det egentlig ganske jevnt, "Minus 800" hadde fått inn en god del IMP så langt i det settet. I gårsdagens rapport sa jeg at vi får håpe engelskmennene gjør akkurat det lagnavnet tilsier, går -800 noen ganger i kvarfinalen. I det nest siste spillet gjorde de ikke det, men de ga ZORRO et stort, kjærkomment pluss-spill som gjorde at det ikke lenger var tvil om hvem som skulle avansere til semifinalen. (Syd giver, N/S i sonen)


Kendrick åpnet med 1 kløver, pass, 1 ruter, og Ole Marius Myrvold (øst) doblet (det står feil lagoppstilling på resultatsiden).  Kendrick sa 1 spar, og Terje Lie doblet som for dem viser spar og bra verdier, som du skal se er det akkurat hva han hadde. Det gikk to passer. Hva ville du gjort nå?

Kendrick trodde ikke 1 spar doblet var tingen og sa 2 kløver. Lie doblet igjen og denne gangen var det straffedobling.

Å spille kontrakten 2 kløver doblet ble ikke noe hyggelig for engelskmannen, det ble nesten en henrettelse.

Idet røyken la seg var engelskmannen gått fem doblede bet i faresonen, ikke Minus 800, men -1400 som for det norske laget var verd hele 14 IMP da det ved andre bordet ble spilt en standard 3NT Ø/V med ti stikk, +430.

Her var Terje Lie i form:

Syd åpnet med svake 2 hjerter og Lie (vest) meldte inn 2 spar. Bakke (øst) flippet mellom bare å løfte til 3 spar eller vise en god-løft til 3 spar med 3 hjerter, såkalt cueraise, Han valgte det siste, og da hoppet Lie til utgangen 4 spar.

Nord spilte ut hjerter 10 til syds dame, og Lie lasjerte. Det kom ruterskift til esset, og kløver ble spilt mot bordet. Nord stakk opp med esset og spilte ruter rett opp i saksen. Lie spilte spar dame som ble stukket med esset, og tilbake kom nok en ruter til vest. Så den lekre trumfvarianten som sikret utgangen, spar 10 fra hånden! Da ble det ikke flere stikk på forsvaret, trumffargen var løst med kun en taper (esset) siden syd var hyggelig og hadde nieren dobbel som ble "pinnet" ut mens nords knekte ble verdiløs.Vakkert!

Pluss 620 var verd 10 IMP da kontrakten det andre bordet var 3 spar med ni stikk, +140 til Ø/V.

I semifinalen møter ZORRO et svensk lag som kaller seg COSMOS.

I bonuscupen for de som har blitt slått ute henger både "Karlsons Frestelse" (tre svenske og Ellingsen + 2 x Eide) og "Snåsavann" (Molberg, Lund og 2 x Røseng) med fortsatt. Hvis de forstetter å vinne kan det ende med kamp om 3. eller 4.plassen for ett av de lagene. Skulle ZORRO tape sin semifinale kan de bli de motstandere i den kampen (hvis jeg har forstått opplegget riktig).